• Gratis blog
 • Dromen
 • Visioenen
 • Dreaming
Start » Regels en Richtlijnen

Marjan Klop Trainingen houd zich aan de Covid-19 Richtlijnen van RVM 

 

 

Deelname 18 jaar of ouder, Marjan Klop Trainingen geeft geen sessies aan minderjarige.

Uitzondering is de droomverklaring deze kun je ook in overleg met een ouder of voogd  en onder begeleiding deelnemen vanaf 12 jaar of ouder.  

 

Elke training/ coaching mogelijkheid begint met een gratis intake. Daarna is er een bedenktijd van maximaal 1 maand ( met uitzondering van Droom Vraag en Dream Whisper ) hierbij is er geen sprake van bedenktijd omdat dit gaat over éénmalig contact. Mocht blijken dat na de intake de training, coaching niet wordt voortgezet, maar deze is volledig en/of in deelbetaling wordt of is voldaan. Wordt voor 100% gecrediteerd, met uitzondering van de gemaakte kosten voor het materiaal en/of overige kosten die worden en/of zijn gemaakt. Deze kosten worden dan ook in overleg transparant gecommuniceerd.     

 

   

 

Onderbreking of stoppen?

Een belangrijke dromen en visioenen regel. Een onderbreking of uitstel zonder onderbouwde gemelde geldige reden van de geboekte training, coaching sessies behoort niet tot de optie. Uitstel of verschuiving van maximaal 1 tot 2 maanden behoort wel tot de opties deze regel is alleen van toepassing met wederzijds overleg en met een geldige gemelde reden.
Stoppen van de training of coaching tijdens het traject is voor eigen risico, geen geld terug beleid. De uitzondering op deze regel is. Wanneer blijkt dat de samenwerking is verstoort en/of niet blijkt te werken. Met wederzijds goedkeuren kunnen de nog niet gevolgde sessies voor 70% worden gecrediteerd, de kosten voor het materiaal en overige gemaakte kosten komen voor eigen rekening.

Deze regel geld alleen voor het annuleren binnen 6 maanden na intake en aankoop/boekingsdatum met geldige wederzijdse onderbouwde reden. 

Binnen een maand na intake en boeking/aankoop annuleren wordt 80% gecrediteerd exclusief kosten materiaal en overige gemaakte kosten.  Deze kosten worden dan ook in overleg transparant gecommuniceerd     

      

 

 

 

Verhinderd?.

Verhinderd door welke reden dan ook. Dit meld je minimaal 48 uur van te voren. de uitzondering op deze regel is een geldige reden van afwezigheid voor aanvang!  Gebeurt dit niet dan heb je geen recht op een creditfactuur.  

 

Marjan Klop meld op haar beurt bij ( zeer bijzondere uitzondering) ruim van te voren dat de afspraak verzet moet worden en/of niet door kan gaan. Marjan Klop zorgt ervoor dat de afspraak zo snel mogelijk, op een kort termijn wordt hervat. 

 

 

 

Betaling ?

Betaling (deelbetaling) niet ontvangen voor starten van de sessies en traject. Uiteraard ontvang je eerst een herinnering van betaling en wordt je door Marjan Klop persoonlijk benaderd dat er een factuur of deelbetaling openstaat.  De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan!.  

Marjan Klop is bij uitblijven van betaling gerechtigd om over te gaan op een incassobureau en/of verdere juridische stappen. Verder zal de samenwerking dan ook direct worden stopgezet en niet meer worden aangegaan. De gemaakte kosten hiervoor komen dan ook bovenop de openstaande factuur, inclusief het eventuele materiaal en tijd. 

 

  

 

Marjan Klop Trainingen houd zich aan de juridische regels die worden verwacht van coaches en trainers!. Zie ook 

Privacy Beleid Privacy Policy

Bestellen en Betalen

Ordering and Payment

Marjan Klop Trainingen houd zich aan de Covid-19 Richtlijnen van RVM + AVG Regels  

 

 

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Alle producten, kenmerken zijn precies zoals op de foto's op de webshop - Je koopt wat je ziet! 
 • Het product wordt pas verzonden na betaling. Annuleren betaling is mogelijk product wordt dan uiteraard niet verzonden.
 • 14 dagen bedenktijd.
 • Bezorgkosten komen voor rekening klant.
 • Er worden geen tweedehandsproducten en/of doorverkoopproducten aangeboden.
 • Niet goed geld terug garantie binnen 14 dagen; mits het voldoet aan de gestelde eisen. 
 • Bij in gebreken blijven van het gekochte product. Kunt u binnen 3 maanden na aankoop melden. Hiervoor kunt u een email info@marjanklop.com  sturen met foto's en geldige en vooral aantoonbare redenen. Tegemoetkoming/compensatie wordt dan uiteraard met u besproken.
 • In gebreken blijven van product na 3 maanden na aankoop wordt als verlopen beschouwd 

  

         

De webshopaankoop ontbinden

De klant heeft 14 dagen bedenktijd, mits het product niet is beschadigd en/of duidelijk sporen vertoont van enige vorm van gebruikssporen.  

Als klant mag u na ontvangst van het product binnen 14 dagen de aankoop ontbinden. Het product moet zo snel mogelijk volledig retour worden teruggestuurd. 

Na volledige ontvangt hiervan gaat marjan klop trainingen, mits het onbeschadigd is! Het overeengekomen volledige bedrag aan u uitbetalen (crediteren) 

 

Als klant mag je in bepaalde gevallen de aankoop (overeenkomst) ontbinden. Dit kun je doen door direct na ontvangt een email te sturen naar info@marjanklop.com. Bij geen bericht binnen 14 dagen dan vervalt het recht op retour en geld terug garantie  

    

 

Burgelijk Wetboek 6 Artikel 230r

 • 1. De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
 • 2. De handelaar komt de in lid 1 bedoelde verbintenis na, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de handelaar niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de handelaar aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 • 4. Tenzij de handelaar heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde verbintenis nadat de handelaar de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

 

  

Pakket Post Verzendingen

Marjan Klop Trainingen is niet verantwoordelijk voor het proces van PostNL / DHL en/of verzendorganisaties. Indien blijkt dat er tussen het versturen en het ontvangen iets fout gaat met uw pakketje. Dan kan dit in samenwerking worden getracht te verhalen op  PostNL/ DHL en/of verzendorganisaties.

Mits u dit binnen 14 dagen meld via de email + foto's van geleden schade! Doet u dit niet, vervalt u recht op crediteren en mogelijkheid tot verhalen op verzendorganisatie. 

Doet u dit wel dan kan er een eventuele tegemoetkoming van de geleden schade worden besproken en gecrediteerd. Dit bedrag zal niet hoger uitkomen dat 60% van het aankoopbedrag.  

   

    

 

Geen retourrecht bij de volgende redenen! 

 • Edelstenen, kristallen, mineralen, schelpen kunnen niet tegen de zon. Leg het gekochte product daarom nooit onder glas en/of buiten enzovoorts! 
 • U heeft de (edelstenen, kristallen, mineralen, schelpen) niet behandeld zoals Marjan Klop Trainingen beschrijft.
 • Edelstenen, kristallen, mineralen, schelpen verkleuren in de loop van de tijd, Het is een natuurproduct. 
 • Alles wat Marjan Klop Trainingen verkoopt is decoratie/ spiritueel en niet geschikt voor consumptie en/of andere doeleinde. 
 • Marjan Klop Trainingen verkoopt authentieke natuurproducten met een prachtige look, dat betekend ook dat het oneffenheden of onregelmatigheden kan hebben.
 • Omdat het natuurlijk producten zijn, (edelstenen, kristallen, mineralen, schelpen) kan er na verloop van tijd beschadigen en/of inscheuren en zelfs in sommige geval een afbreken. 
 • Marjan Klop Trainingen is geen arts, specialist; het is geen geneesmiddel, medicijn en/of welke vorm dan ook. Raadpleeg altijd een ervaringsdeskundige op het desbetreffende gebied.  

     

       

Marjan Klop Trainingen houd zich aan de juridische regels die worden verwacht van coaches, webshops en trainers!. Zie ook  

Privacy Beleid Privacy Policy

Bestellen en Betalen

Ordering and Payment

* Bijna alle afbeeldingen zijn afkomstig van Pinterest !. Dromen en visioenen, Dreams And Dromen is op geen enkele manier de eigenaar van de afbeeldingen.

Heeft dromen en visioenen, dreams and dromen gebruik gemaakt van uw afbeelding neem dan contact op en/of vraag een bron vermelding aan!. Ik vermaak/verknip geen foto's. De complete foto wordt verkleind naar 500 bij 500 inclusief logo/watermerk.