• Gratis blog
  • Dromen
  • Visioenen
  • Dreaming
Start » Regels en Richtlijnen

Regels en richtlijnen

Marjan Klop Trainingen houd zich aan de Covid-19 Richtlijnen van RVM 

 

 

Deelname 18 jaar of ouder, Marjan Klop Trainingen geeft geen sessies aan minderjarige.

Uitzondering is de droomverklaring deze kun je ook in overleg met een ouder of voogd  en onder begeleiding deelnemen vanaf 12 jaar of ouder.  

 

Elke training/ coaching mogelijkheid begint met een gratis intake. Daarna is er een bedenktijd van maximaal 1 maand ( met uitzondering van Droom Vraag en Dream Whisper ) hierbij is er geen sprake van bedenktijd omdat dit gaat over éénmalig contact. Mocht blijken dat na de intake de training, coaching niet wordt voortgezet, maar deze is volledig en/of in deelbetaling wordt of is voldaan. Wordt voor 100% gecrediteerd, met uitzondering van de gemaakte kosten voor het materiaal en/of overige kosten die worden en/of zijn gemaakt. Deze kosten worden dan ook in overleg transparant gecommuniceerd.     

 

   

 

Onderbreking of stoppen?

Een belangrijke dromen en visioenen regel. Een onderbreking of uitstel zonder onderbouwde gemelde geldige reden van de geboekte training, coaching sessies behoort niet tot de optie. Uitstel of verschuiving van maximaal 1 tot 2 maanden behoort wel tot de opties deze regel is alleen van toepassing met wederzijds overleg en met een geldige gemelde reden.
Stoppen van de training of coaching tijdens het traject is voor eigen risico, geen geld terug beleid. De uitzondering op deze regel is. Wanneer blijkt dat de samenwerking is verstoort en/of niet blijkt te werken. Met wederzijds goedkeuren kunnen de nog niet gevolgde sessies voor 70% worden gecrediteerd, de kosten voor het materiaal en overige gemaakte kosten komen voor eigen rekening.

Deze regel geld alleen voor het annuleren binnen 6 maanden na intake en aankoop/boekingsdatum met geldige wederzijdse onderbouwde reden. 

Binnen een maand na intake en boeking/aankoop annuleren wordt 80% gecrediteerd exclusief kosten materiaal en overige gemaakte kosten.  Deze kosten worden dan ook in overleg transparant gecommuniceerd     

      

 

 

 

Verhinderd?.

Verhinderd door welke reden dan ook. Dit meld je minimaal 48 uur van te voren. de uitzondering op deze regel is een geldige reden van afwezigheid voor aanvang!  Gebeurt dit niet dan heb je geen recht op een creditfactuur.  

 

Marjan Klop meld op haar beurt bij ( zeer bijzondere uitzondering) ruim van te voren dat de afspraak verzet moet worden en/of niet door kan gaan. Marjan Klop zorgt ervoor dat de afspraak zo snel mogelijk, op een kort termijn wordt hervat. 

 

 

 

Betaling ?

Betaling (deelbetaling) niet ontvangen voor starten van de sessies en traject. Uiteraard ontvang je eerst een herinnering van betaling en wordt je door Marjan Klop persoonlijk benaderd dat er een factuur of deelbetaling openstaat.  De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan!.  

Marjan Klop is bij uitblijven van betaling gerechtigd om over te gaan op een incassobureau en/of verdere juridische stappen. Verder zal de samenwerking dan ook direct worden stopgezet en niet meer worden aangegaan. De gemaakte kosten hiervoor komen dan ook bovenop de openstaande factuur, inclusief het eventuele materiaal en tijd. 

 

  

 

Marjan Klop Trainingen houd zich aan de juridische regels die worden verwacht van coaches en trainers!. Zie ook 

Privacy Beleid Privacy Policy

Bestellen en Betalen

Ordering and Payment

* Bijna alle afbeeldingen zijn afkomstig van Pinterest !. Dromen en visioenen, Dreams And Dromen is op geen enkele manier de eigenaar van de afbeeldingen.

Heeft dromen en visioenen, dreams and dromen gebruik gemaakt van uw afbeelding neem dan contact op en/of vraag een bron vermelding aan!. Ik vermaak/verknip geen foto's. De complete foto wordt verkleind naar 500 bij 500 inclusief logo/watermerk.